O YİĞİTLER Kİ…

Hasan KONÇ hasankonc1453@hotmail.com

 

 

Zâlimin sofrası haramdır ona,

Nimetine esir olmaz yiğitler!

Hâin şah olsa da cümle cihana,

Kudretine esir olmaz yiğitler!

 

Azığı besmele, yârânı Allah,

Oldukça hiç darda kalmaz inşallah,

Îmânı göğsünde, bir kutlu silâh;

Şehvetine esir olmaz yiğitler!

 

Ferâsetle seçer akla karayı,

Râzı etmek diler Arş-ı Âlâ’yı,

Saray eylemiştir nur musallâyı;

Servetine esir olmaz yiğitler!

 

Sonsuz aşk yolunda bir rüyaya dal!

İstersen nefer ol, istersen kral,

Uyanan kullardan hele ibret al!

Şöhretine esir olmaz yiğitler!