KENDİNE GEL MÜSLÜMAN!

Dursun KARAGAN

 

 

Bu cehâlet derdinin merhemi yok başkaca,

Hem gönülden yönelin gayrıdan nâ-muhtaca.

 

Mü’min başıboş değil, o bir gaye adamı,

Ve hem bilerek atar attığı her adımı.

 

Niye hep müslümanlar tâcize maruz kalan?

Niye hep mal varlığı oluyor yağma, talan?

 

Zayıfsan, kaygısızsan, böyle ezerler seni,

Kalk da ortadan kaldır, oynanan mizanseni.

 

Hem kendini mes’ul bil, bütün bu olanlardan,

Dünyada zillettesin, sonun kurtulmaz nârdan.

 

Dünyada şan ve şeref, ukbâda lutfu kazan,

Her zaman seninledir ol Kaviyy ü ol Rahmân.

 

Yâ Rabbî; uyanış ver, gayret ver, bu millete!

Kahrınla mahkûm etme onu mağlûbiyete!