HER ŞEYİN BİZCESİ -2

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

 

 

Çağlar ötesinden kutlu davetle,

Beş mevsim güldüren sevdalar bizim…

Yürekte biriken eşsiz servetle,

Dağları deldiren sevdalar bizim.

 

Gönül sarayımın birdir konuğu,

Cümle kâinatta vardır tanığı,

Başımın tâcıdır yürek yanığı;

Deryâya daldıran sevdalar bizim.

 

Hüzzam ezgilerle inler kemanım,

Gözlerinde yansam tütmez dumanım,

Gam yüküyle olsa aşktır dermanım;

Sûz-i dil çaldıran sevdalar bizim.

 

Rûhumu kuşatan gizler gāibi,

Kalbimde ne varsa O’dur sahibi!

Yûsuf’u kucaklar kuyunun dibi;

Hududu bildiren sevdalar bizim.

 

Gönülden gönüle muhabbet ile,

Bir adım gelene bin rahmet ile,

Mağfiret edene merhamet ile;

Günahlar sildiren sevdalar bizim.

 

Biliriz âşıklık kalpte servettir,

Fıtrata yazılmış bir hakikattir,

Âşık ölmez, bilir yurdu cennettir…

Ölmeden öldüren sevdalar bizim.