SEN’DEN GELDİM, DÖNÜŞ SANA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

 

Aşkla kıldım bu tahsili;

Sen’den geldim dönüş Sana!..

Sen’siz değil gönül dili;

Sen’den geldim dönüş Sana!..

 

Hilkatim var hak mîzanda;

«Vuslat» diyen garip canda!..

Yol aldığım son kervanda;

Sen’den geldim dönüş Sana!..

 

Secdemde mi yakın, ırak?

«Sen’i» söyler menzil, durak!..

Bu can Sen’in, Sana müştak;

Sen’den geldim dönüş Sana!..

 

Her dönüşte devir, devran;

Sen’i yakın buldu bu can!..

Kor yüreğim, eyler beyan;

Sen’den geldim dönüş Sana!..

 

Nefse saldın bu halveti;

«Tevhid» diyen her hasleti!..

Veren Sen’sin bu mühleti;

Sen’den geldim dönüş Sana!..

 

Sen’den aldım bu sevdayı;

Gönül yapan her sedâyı!..

Canda duydum hoş edâyı; 

Sen’den geldim dönüş Sana!.. 

 

6 Mayıs 2023, Ankara