MÂNÂ ÂLEMİNDE

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

 

Mânâ âleminde şehîdi gördüm,

Diyemem ki doya doya bakmışım…

Birlikte bir yüce meclise vardım,

Kurulan o güzel toya bakmışım…

 

Seyrettim altında süslü bir sedir,

Yaklaşınca sordum; «Ahvâlin nedir?»

Sandım gökyüzünde parlayan bedir,

Herhâl on dördünde aya bakmışım…

 

Söyleştik birlikte mâzîyi andık,

Yıllarca bitmeyen hasretle yandık,

Gördüm ki önümde kurulmuş sandık;

Bir mühüre bir de oya bakmışım…

 

«Oralarda ahvâl nasıl?» diyordu,

Belli ki bir güzel söz bekliyordu,

Mütereddit hâller gönlümü yordu;

Bir şehire bir de köye bakmışım…

 

Bir ara mecliste geldik göz göze,

Kul Hakkı’yım hâcet kalmadı söze,

Bakışından bir ok saplandı öze;

Kahırla gerilen yaya bakmışım…