EY MÜSLÜMAN!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

 

Ey müslüman, ezelden bambaşka bir nefessin, 

«Allah» deyince kalbin, dört yanda rüzgâr essin! 

 

Ölmez şehid ve destan, korkar cihan da bundan, 

Târih akarsuyundan zor günde menderessin! 

 

Kubbemde senle çınlar, tâ haşre dek ezanlar, 

Îmanla muhteşemsin, Kur’ân’la güçlü sessin! 

 

Kalbinde aşka rağbet, yalnızca Hakk’a elbet, 

Ey çağlayan mehâbet, mihrapta nurlu fessin! 

 

Ufkunda boş hevâ yok, burcunda bayrağın hür

Dâvâsı, yevm-i mahşer, cennet olan hevessin! 

 

Şefkatli merdi görsün, tekrar seninle dünyâ, 

Mazlûma saldıranlar, dönsün de zulmü kessin! 

 

Ey müslüman, bu derman, sensin demez mi Seyrî

Sen çünkü dosta rahmet, düşmâna dar kafessin! 

 

28 Mart 2022 Pazartesi 

 

vezni: müstef’ilün / feûlün – müstef’ilün / feûlün