YELKEN

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Her fâtihe bir feth-i mübin müjdesi mesken,

Her gāfile dünyâ mı, kıyâmet mi değişken?

Şeytânı öven kimse, cehennemde söverken,

Rahmân’ı öven kimse, açar cennete yelken!

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün