OLMASA OLUR MUYDU?

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

 

Bilen olur muydu bülbül adını,

Aşk elinden âh u zârı olmasa.

Kim ederdi acep gülün yâdını,

Dalları üstünde hârı olmasa.

 

Zemin elvan elvan sanki bir halı,

Meyveler rükûya vardırır dalı,

Kim nerden bilirdi; peteği, balı;

Çiçek çiçek gezen arı olmasa.

 

Mecnûn’un şâhidi olmazdı çöller,

Yıllarca adını anmazdı diller,

Yel esip, yerinde tozmazdı küller;

Aslı da Kerem’in yâri olmasa.

 

Kardeş kardeşine kuyu eşmezdi,

Kul Hakkı da kaygılara düşmezdi,

İnsan nefse uyup yolu şaşmazdı;

Yalancı dünyanın varı olmasa.