MES’ÛLÜZ ERENLER!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Kulluğun sırrını unuttuk önce,
Hikmetle bakmaktan bıktık erenler!
Yaradan’a sırtımızı dönünce,
Rûhu bir zindana tıktık erenler!

Yılları seğirttik, keş uykusunda,
Yılanı semirttik, kış uykusunda,
Gerçeği kaybettik, beş uykusunda;
Bin türlü zahmeti çektik erenler!

Yitirdik ahlâkı, edebi, harsı,
Bitirdik atadan kalan mîrâsı,
Neslime dadandı sırtlanı, parsı;
Sadece uzaktan baktık erenler!

Kaç asırdır gelemedik kendine,
Yenilip, yutulduk devrin fendine,
Yanılıp, tutunduk nefs kemendine;
Heyhat! Şîrâzeden çıktık erenler!

Ufkumda sönünce hilâlin nûru,
Çözülmeden kaldı binlerce soru,
Îmanla aşarken en yalçın suru;
Günahın altında çöktük erenler!

Boşa kovaladık yalan gündemi,
Sarpa sardı ömrümüzün son demi,
Kalmayınca adâletin önemi;
Mülkü temelinden söktük erenler!

Mes’ulken buyrulan yüce yazıdan,
Mes’ulken mazlumda artan sızıdan,
Mes’ulken Dicle’de yiten kuzudan!
Suçu başkasına yıktık erenler!

Küfür hilesiyle düşünce dara,
Amansız hâl aldı sînede yara,
Niyazkâr her günüm geceden kara;
Çile yumağını büktük erenler!
Çaresiz gözyaşı döktük erenler!

 

13 Nisan 2023