GÜNEŞ’LE AY’A GELDİM

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

 

Dinle; yalan dünyaya, diyeyim niye geldim:

Beni halk eden Hakk’ın, ismini diye geldim.

 

Çöl geçip, dağ aşarak, gâh binekli gâhı da,

Ten denen bu kafese, bineksiz yaya geldim.

 

Elest meclisindeki, söze sâdık kalarak,

Baş koyup menziline, emrine uya geldim.

 

Kur’ân’la vahyedilen, Allâh’ın kelâmını,

Abdullah yetiminin, ağzından duya geldim.

 

İnkârın ateşiyle, sınanan yüreklere,

Karınca kanadıyla, bir damla suya geldim.

 

Hâl ehli bir dergâhın, rahle-i tedrîsinde,

Kirlenen amelimi, duâyla yuya geldim.

 

Yönelerek kıbleye, günde beş vakit tamam,

Serili seccadeye, alnımı koya geldim.

 

Va‘dedilen felâha, giden yolu bulmaya,

Karanlık dehlizlerden, Güneş’le Ay’a geldim.

 

Nisan 2023, Elazığ