KITALAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

Güler Yüzümüz

 

Ehl-i îmâna karşı dünyâda,

Varsa Allâh için güler yüzümüz;

Düşmeyiz hiç figāna-feryâda,

Yarın ukbâda hep güler yüzümüz…

 

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün 

           (fâilâtün)      (fa’lün)

 

Revâ mı?

 

O’nun ümmeti olmak, bir cennet bayramıdır,

Ümmet-i Muhammed’e Hudâ’nın ikrâmıdır…

Soruyor Allah dostu: Böyle iken mü’mine;

Bir basit cilve için üzülmek revâ mıdır?

 

Baştaki Bir

 

İlim, sanat, hüner, ikbal, makamda varsa kibir.

Güvenme hepsi sıfırdır başında yok ise bir.

Olursa başta bir alçak gönüllülük şartı;

Onunla kıymetimiz bol sıfırlı zirveleşir…

 

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün