KADRİNİ BİLMEYİ NASİP ET YÂ RAB!

Hasan KONÇ hasankonc1453@hotmail.com

 

 

Zamanlar içinde sultan Ramazan,

Kadrini bilmeyi nasip et yâ Rab!

Dertli sînelere derman Ramazan,

Kadrini bilmeyi nasip et yâ Rab!

 

Yaşlı gözler ile onu bekledik,

Mağfiret ufkuna umut yükledik,

Secdelere aşkla duâ ekledik;

Kadrini bilmeyi nasip et yâ Rab!

 

İlâhî feyizler kalplere dolsun,

Eşsiz sevinçlerle iftarlar olsun,

Ruhlar terâvihle huzuru bulsun;

Kadrini bilmeyi nasip et yâ Rab!

 

Hakikat haykırsın Bilâlce diller,

Kur’ân’la mest olsun kutlu gönüller,

Zâtına râm olsun cümle fiiller;

Kadrini bilmeyi nasip et yâ Rab!

 

Çok şükür kavuştuk dem-i visâle,

Lâyık olabilsek Şâh-ı Rusul’e,

Ey Ganî, lutfettin affa vesile;

Kadrini bilmeyi nasip et yâ Rab!