DÖRTLÜKLER

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

 

Güç, Kudret O’nun!

 

Bak ayın etrafında halka olmuş hâleler,

Baharda hep gülümser, güzel güller, lâleler,

O dilerse, ateşi gülistana çevirir;

Kayaların bağrından akıtır şelâleler.

 

Hesap Günü Var!

 

Kimseyi tahkir etme, hor görme, karalama!

Şu denî dünya için, ahreti paralama!

Sakın ha kuvvetine, gücüne güvenip de;

Âciz ve zayıfların gönlünü yaralama!

 

Yol Ayrı Yolcu Ayrı

 

Camiden cennete giden yollar var.

Yol üstünde öksüz, yetim, dullar var.

Belâ ister, merhametten nasipsiz;

Zâlimlere duâ eden kullar var.

 

Kardan Adam

 

Anlamaz ayıptan, günahtan, suçtan,

Bulanık su içer, kirli avuçtan,

Bir kasetle kardan adam yaptılar;

Gözleri kömürden, burnu havuçtan!

 

Devlet ve Millet

 

Başlar var okşanacak, başlar var ezilecek!

Yetimin başı ile yılan başı bir değil!

Düğüm, anladıkları dil ile çözülecek!

Teröre teslim olan devlet, millet hür değil!

 

Dost Tavsiyesi

 

Çiğ adam çiğ söz eder, söylerken sözü pişir.

Kâmil kılavuz tutan, menziline erişir.

Dostun da, düşmanın da, mert olanı iyidir,

Kedi ile dost olma, bir fareye değişir.

 

İhtiyaçlar Farklıdır

 

Irmağı gölü olan yat alır, filo alır,

Sırrını saklamaya sahilde silo alır.

Her insanın gıdâsı, ihtiyacı farklıdır,

Kimisi ibret alır, kimisi kilo alır!