ASRIN FELÂKETİNE TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) 

 

Maraş’tan bir haber geldi ah,

Bütün ülke kara bağladık. 

İki büyük deprem ki eyvah,

Yıkıldık, döküldük, çatladık… 

 

Urfa, Antep, Kilis, Malatya…

Adıyaman ve Osmaniye, 

Diyarbekir’den Adana’ya… 

Hatay’da şu gönlü dağladık…

 

Kalpler kıyıldı lime lime,

Noktayı koyup da dilime,

Tarihe geldi üç kelime: 

«Sarsıldık, titredik, ağladık…» 

 

صارصيلدق تيترەدك اغلادق

 

Madem çivisi çıkmış bu kof, yalan dünyânın…

Elbet kapılır gider cezbesine ukbânın.

Eskiler, kıyâmet-i suğrâ dermiş, bu başka;

Yoksa «öncü»sü müdür Kıyâmet-i Kübrâ’nın?