İSVEÇ’TE KUR’ÂN-I KERÎM’İ YAKMAYA KALKAN BEDBAHTA TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) 

 

 

“(Rasûlüm!) İnkârda yarışanlar Sana kaygı vermesin. 

Çünkü onlar, Allâh’a hiçbir zarar veremezler. 

Allah onlara, âhiretten yana bir nasip vermemek istiyor. 

Onlar için çok büyük bir azap vardır.” (Âl-i İmrân, 176)

اسلام حضور ‏سبیلی ، 

قرآن عدنــڭ ‏دلــیــلی ، 

جنــت ‏خریـطـەســنی ، 

‏یاقدی ‏ایسوچ ‏سفیـلی ، 

بیلسـە او ‏یاقدیغی ‏شى ، 

هـلاكیــنـــڭ ‏فــتیــلی…

 

İslâm huzur sebili, 

Kur’ân adnin delili, 

Cennet haritasını,

Yaktı İsveç sefili,

Bilse o yaktığı şey,

Helâkinin fitili

 

Mühmel tarih: 1444 

(Mühmel tarih: Noktasız harflerle tarih düşürmek.)