HUZÛRA GELDİM

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Sonsuz rahmetine sığındım yâ Rab!
Günahı çok, sevâbı az getirdim.
Verdiğin bir ömrü eyledim harap,
Çok ipler eskitmiş cambaz getirdim.

Nice meclislere vardım, göründüm,
Bazı fahreyledim, bazı yerindim,
Güne göre hâlden hâle büründüm;
Gâhi gerçek, gâhi mecaz getirdim.

Önüne geleni sormadan yemiş,
Sözü kırk boğumda boğmadan demiş,
Bu yüzden bir hayli bedel ödemiş;
Böyle bir pervasız boğaz getirdim.

Hesapsız yürümüş, hep etmiş zarar,
İstikamet bilmez öyle bîkarar,
Olanla yetinmez fazlasın arar;
İşi karman çorman haylaz getirdim.

Yaş kemâle erdi, kalmadı bolluk,
Sefer yakın ama tam değil yolluk,
Kusurlu, noksanlı ettiğim kulluk;
Kırık dökük oruç, namaz getirdim.

Kul Hakkı’yım işte huzûra geldim,
Affeyle İlâhî, hatamı bildim!
Cümle günahıma bin pişman oldum,
Üç damla gözyaşı, niyaz getirdim.