215. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Ecnebî ifadeyle «motive edici» bir tarafı var sene-i devriyelerin; kırkıncı, yetmişinci, yüzüncü ve bininci yılların… Kur’ân-ı Azîmüşşân’da Rabbimiz de; insan için kırk yaşına varmaya dair bir tefekkür ve duâ açmış:

 

“…İnsan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: 

 

«–Rabbim! 

 

•Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve 

 

•Râzı olacağın sâlih ameller işlememi / faydalı işler yapmamı temin et. 

 

•Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. 

 

•Ben Sana döndüm. 

 

Ve elbette ki ben müslümanlardanım.»” (el-Ahkāf, 15)

 

Nicedir 2023’e husûsî bir mânâ yükledik. 

 

İşte geldi 2023. 

 

Yüzüncü yıl vizyonu, dergimizin; «Muhteşem bir mâzîden ihtişamlı yarınlara…» şeklindeki şiârının da ifade etmeye çalıştığı hasreti ifade ediyor. 

 

Dünyâ bilir iclâlimi ben böyle değildim! 

 

diyen şairin mahcubiyetinden, 

 

Senin de destanını okuyalım ezberden!

 

diyen şairin gaye-i hayâline 2023’ten çok şey bekliyoruz. Ülkemiz adına, insanımız adına, eğitim, savunma sanayi, teknoloji, iktisat her sahada, yüz ağartıcı başarılar, yüz akı muvaffakiyetler arzu ediyoruz. 

 

Peki bu idealin, bir parçası olarak biz kendimiz ne durumdayız? 

 

Bir ülke bütün fertlerinin toplamı değil midir? 

 

Bir nevi millet olarak «Toplam Kalite» muhasebesi…

 

Biz, işimizin hakkını veriyor muyuz?..

 

•Öğretmen isek, nasıl bir öğretmeniz?

 

•İmam isek nasıl bir imam-hatibiz?

 

•Nasıl bir talebe, nasıl bir iş adamı, nasıl bir mimar, nasıl bir esnaf? 

 

•Nasıl bir evlât, nasıl bir baba, nasıl bir anneyiz?

 

Bir başka yaklaşan takvimin ihtârıyla, üç aylara yaklaşırken, nasıl bir kuluz?

 

İbâdetlerimiz ve Amel-i Sâlihlerimizle

 

ÎMANDAN İRFÂNA… varabiliyor muyuz? 

 

İlâhî kameraların altında olduğumuzun idrâki içinde, görüyormuşçasına; çünkü görülüyor, seyrediliyor ve bir bir kayda alınıyor olduğunun farkında… 

 

Yukarıdaki duânın muhtevâsında geçtiği gibi, yapılan işlerin;  

 

•Sâlih / faydalı / ilâhî ölçülere göre düzgün ve

 

•Allâh’ın râzı olacağı şekilde olması gerekiyor.

 

Yoksa bu yıllar, sayılar ve rakamlar gelir geçer. 

 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; sahte çareler ve yaldızlı zehirler çağında; gerçek çareyi bulmak için «Ashâb-ı Rakîm» misâlinden ve âyet-i kerîmelerden hareketle, tek kelimelik çareye odaklanmaya çağırıyor başyazıda:

 

İrfan…

 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Her Vazifede ve Bilhassa Terbiyede İhsan Şuuru» başlıklı makalede, «İhsan» şuurunu güzîde misaller ve prensiplerle kaleme aldı. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz mülâkatta da, ahlâk ve hayâ meseleleri yanında, ideal bir imam-hatip ve muallim olmaya dair merak edilen suallere, doyurucu cevaplar yer aldı. 

 

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM’dan borsa üzerine fıkhî bir değerlendirme…

 

Dr. Naif ÖZKUL’dan duâ üzerine âyet ve hadislerle bir tefekkür…

 

Hâfız yetiştirmeyi küçümseyen anlayışa cevap… 

 

Gıybetin, çocuklarımızı bize yabancılaştıran tesirine bir bakış… 

 

Kültürümüz, medeniyetimiz ve irfanımıza dair güzel iktibaslar, kıssalar, nükteler, hâtıralar ve şiirler… 

 

Yüzakıyla…