GEL, YALNIZ HAKK’A EĞİL!

Mehmet KARADAĞ karadg63@gmail.com

 

Ömrün ebedî değil,

Gel, yalnız Hakk’a eğil!

Bu dünya fânîdir bil,

Gel, yalnız Hakk’a eğil!

 

Beşerden medet umma!

Başını gömme kuma!

Ersen bin bir ulûma,

Gel, yalnız Hakk’a eğil!

 

Bu sırda yoktur hile,

Günaha batsan bile,

Başka yollar nâfile;

Gel, yalnız Hakk’a eğil!

 

Aşk-ı dünyaya dalma!

Kendini nefse salma!

Hevâ ise hiç alma!

Gel, yalnız Hakk’a eğil!

 

Ecel kapın çalmadan,

Vakit gelip dolmadan,

Ömür gülü solmadan;

Gel, yalnız Hakk’a eğil!

 

Toprağına, taşına,

Kurbanız bakışına,

Nur Muhammed aşkına,

Gel, yalnız Hakk’a eğil!