ALLÂH’A NİYAZLAR

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

 

Yardım et Allâh’ım, âşık et Sana,

Allah dostu denen, kullardan eyle!..

Sevginle sarmala, sevgi ver bana,

Allah dostu denen, kullardan eyle!..

 

İhsân et Allâh’ım, sultân-ı zikir,

Aşkınla yak beni, kendine çevir!..

Yöneleyim Sana, dilimde tekbir,

Allah dostu denen, kullardan eyle!..

 

Nasip et Allâh’ım, aşk ve tesbihat,

Yerleşsin kalbime, hak ve hakikat!..

Teşrif etsin bir gün, Fahr-i Kâinat,

Allah dostu denen, kullardan eyle!..

 

İkrâm et Allâh’ım, ilim ve irfan,

Dergâh olsun bana, şu fânî cihan!..

Zikredeyim Sen’i, aşkla her zaman,

Allah dostu denen, kullardan eyle!..

 

Takdim et Allâh’ım, eşsiz velâyet,

Kaplasın kalbimi, hadsiz muhabbet!..

Kavuştur kendine, bitsin bu hasret,

Allah dostu denen, kullardan eyle!..

 

Rahmet et Allâh’ım, açılsın cinân,

Can yoldaşım olsun, Habîb-i Zîşân!..

Seyredelim Sen’i, Firdevs’te her an,

Allah dostu denen, kullardan eyle!..