«SECDEYİ ÖZLEYEN» KULLAR OLALIM…

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

Vakitten vakite koşsun yürekler,

Sarp yolu düzleyen kullar olalım…

Kıyamda, rükûda coşsun yürekler,

«Secdeyi özleyen» kullar olalım…

 

Seherde saklıdır o kutlu zaman,

Nevm ile beyhûde geçirme aman!

Süzüle dîdeden içli ağlaman;

Katreyi gizleyen kullar olalım…

 

Nefsine hükmeden olur şehriyar,

İster civan olsun, ister ihtiyar,

Mutmain eyleyen ah ne bahtiyar!

Sol yanı sızlayan kullar olalım…

 

Sonunda ölüm var, kul olmak gerek,

Kulluğu tatmalı, îmanlı yürek,

İlâhî lütufla sırra ererek;

Vuslatı gözleyen kullar olalım…

 

İlminle âmilsen nursun semâda,

Yıldızlar hâleyi kursun semâda,

Şühedâ saf olup dursun semâda;

Ölürken izleyen kullar olalım…