Hazar Şiir Akşamları’nda; ŞAİRLER «BİRLİK» DEDİ

Anadolu’muzun her köşesi; engin bir tarih, irfan, kültür ve medeniyet mîrâsına sahip. 

 

Bilhassa Harput diyarı…           

 

Elazığ’da düzenlenen ve otuz yıllık bir geçmişe sahip olan Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarının 25’incisi, beş senelik aradan sonra 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarının bu yılki teması «Birlik» idi. Her zaman muhtaç olduğumuz düstur.

 

Her yıl Türk dünyasının meşhur bir edebî çehresi etrafında tertip edilen faaliyetin bu seneki ismi Kazak Şair Abay KUNANBAY (1845-1904) oldu. İçtimâî mevzulara temas eden şiir ve manzum hikâyeleriyle bilinen Kazak şairin şu beyti, bir asır sonra Türkiye’de hâlâ diri bir nefesle anılmasını ne güzel anlatmakta:

 

Öldü denir mi hiç düşünsenize, 

Ardınca ölümsüz bir söz bırakan?

 

«Türk Kültürü ve Harput Kültürü» başlıklı panel, «Tarihî Harput Şehri Gezisi», «Hazar Gölü Gezisi» ve «Şairler Yürüyüşü» gibi gelenekleşen programların ardından, bu güzel şiir ziyafeti 15 Ekim 2022 Cumartesi günü 19:00’da bütün şairlerin katılımıyla Nurettin ARDIÇOĞLU Kongre ve Kültür Merkezindeki «Şiir Finali Gecesi» ile tamamlandı.

 

Genel Yayın Yönetmenimiz Şair-Yazar M. Ali EŞMELİ şu girizgâh ile şiirini paylaştı: 

 

“Birlik. En mânâlı bir bütünlük. Sayısız kalpleri tek nabız eyleyen bir tevhid. Aslında her şey, içtiğimiz su, aldığımız nefes, yediklerimiz ve giydiklerimiz de hep kendi içinde farklı çeşitlerle en isabetli şekilde bir araya gelişin, tevhîdin, birlik ve bütünlüğün bir yansıması.

 

Yani şu kâinatta ve hayatta her şey, birliği gösteren ve anlatan müthiş bir ayna. 

 

Su; H2O’nun birlik içinde oluşturduğu vazgeçilemez bir hayat iksîri. Yerden göğe hep bu gerçek deveran ediyor. Pek tabiîdir ki, toplumlardaki birliği oluşturan hakikatler de böyledir.

 

Dînimiz, vatanımız, bayrağımız, ezanlarımız, mâbedlerimiz, ailelerimiz, evlâtlarımız ve sahip olduğumuz nice güzellikler de böyledir. Hepsi birlik ve bütünlük içinde bizi bir arada tutan hayat damarlarımızdır. Hiç şüphesiz çağlar boyu fetih rûhu ve mührünü temsil eden Büyük Ayasofya Camii de bu çerçevede bambaşka bir yere sahip. İşte bunun şiirle ifadesi:

 

Tekbîr ile, Hak erlerinin başladı marşı,

Allah sesimiz, tuğlarımız, süsledi Arş’ı.

Bir çağladı Han Mehmedimiz, yirmi birinde,

Dağlar aşaraktan nice bâğ açtı zeminde.

 

(…)

 

«Al sancağı»mın şânı olan sûr Ayasofya;

«Ay yıldız»a mâkes olarak nûr Ayasofya!

Ancak yaşatan sır onu İslâm’daki simyâ,

Dimdik yapı, hak dîn ile mâmûr Ayasofya!

Hiç kimse bu haktan edemez bizleri parya,

Fâtih dedemin şartı, bu mezkûr Ayasofya!

Tam sağda da Ahmed dedemin san’atı var ya,

Tek manzara tevhîd ile mesrûr Ayasofya!

Dünden beri her tabloda şâhid buna dünyâ,

Mü’min duruşun örneği, cumhûr Ayasofya!

Ey gözler, aziz milletimindir bu madalya,

Fethin ebedî sembolü, düstûr Ayasofya!

Seyrî, de ki: Milletçe namâz, en güzel ihyâ,

Tekbirle, ne efsâne duruştur Ayasofya!

 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Elazığ Valiliği’nin himayelerinde; Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı ile gerek ülke çapında gerekse Elazığ’da faaliyet gösteren diğer resmî ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 

 

Başta ülkemiz olmak üzere; Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan, KKTC ve Irak’tan katılan şairlerin şiirlerini seslendirdikleri programın açılışında, Elazığ Valisi Ömer TORAMAN, programın teması olan «Birlik»e atıfta bulunarak;

 

“Türk dünyası; dilde, fikirde, işte birlik sağladığı zaman, bu birliği, Türk birliğini gerçekleştirmiş olacağız.” dedi. 

 

Salgın hastalık döneminde tedbirler gereği ertelenen edebî programların eksikliğini gideren ve hasretini dindiren Hazar Şiir Akşamları heyetini, bu güzel programda emeği geçen bütün kişi ve kuruluşları cân u gönülden tebrik ederiz. 

 

Birlik etrafında bir olabilenlere ne mutlu!..