EY NESİL!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Cehennem eyler iken bin beter rezîletler,

Cihânı, cennet eder muhteşem fazîletler.

 

Saâdet asrına bak, gālip eyleyen sır ne?

O sırrı tam yaşasak, tuş olur cehâletler!

 

Unutma, vahy-i Hudâ, gülşen etti devrânı,

Bu rahmetiyle azîz oldu onca milletler!

 

Ne var ki, zevk u sefâ, ip takınca gerdâna,

Hayâtı boğdu hemen toz duman sefâletler!

 

Bugünkü târihi çöz, sayfalar neden yandı?

Yetim başında niçin harb eder vekâletler?

 

Kavuşturur mu necip halkı, doğru bir ufka,

Şu perde perde yalan oynayan hayâletler?

 

Uyan, hakîkate dön, ey tökezleyen yolcu,

Toparla, Arş’a ulaş, çelmesin mezelletler!

 

Bu bapta haşre kadar çâre, dînimiz İslâm,

Bilir bu izzeti hiç sapmayan adâletler!

 

Büyük fazîleti bil, ey nesil, diyor Seyrî,

Parıldasın ebedî sende şanlı hasletler!

 

mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa’lün      ve       7 + 7 = 14’lü hece ölçüsü

Sancaktepe / İSTANBUL

 Osmanlıcası için tıklayınız ای نسل