DÜNYA

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

 

Bilge bir dervişe dünyayı sordum:

«–Dert ekip, toplama serası dünya…»

Dedim: «Hiç mi güzel tarafı yoktur?»

Dedi: «Âhiretin merası dünya.»

 

Dedim: «Ne topladın?» Dedi: «Tasadır,

Derdi ise büyük hem devâsâdır.»

Dedim: «Uzun mudur?» Dedi: «Kısadır.»

Sen desene, kömür karası dünya!

 

Dedim: «Neden dünya birkaç adımlık?»

Dedi: «Buradaki her şey tadımlık.»

Dedim: «Neşe, huzur yok mu gıdımlık?»

Dedi: «Çok beklersin, burası dünya!»

 

Dedim: «Macerası nedir insanın?

Murâdı ne idi, yüce Rahmân’ın?

Nerde et-kemiğe büründü cânın?»

Dedi: «Cânın tene kirası dünya!»

 

Soru, cevap derken dili açıldı,

Konuştukça inci, mercan saçıldı,

Her kelâmda hâlden hâle geçildi;

Mü’minin onulmaz yarası dünya!

 

«Ruhlar âleminde ikrârı verdik,

Ezelden ebede bir yola girdik,

Dokuz ay anada bedene erdik;

Şimdiki durağın sırası dünya!»

 

«Kundağa sararlar, önce beşikte,

Kefene sararlar, en son eşikte,

Kapatıp giderler, derin deşikte;

Beşikle tabutun arası dünya!»

 

«Her yanı dert, çile üstüne çile,

Ömür nehri akıp, varır menzile,

Yolda topladığı kum, çer çöp ile;

Bu insan selinin deresi dünya!»

 

«Gördüğün ne varsa, hepsi seraptır,

Hüznü sevinç, sevinci ıstıraptır,

Az yaşa… Çok yaşa… Sonu türaptır;

Göz açıp yummanın, süresi dünya!»

 

«Kuluna bir zorluk yüklemez asla,

Kulluktur isteği, o da ihlâsla,

Cennetin dünyaya farkı kıyasla,

Cennet balsa, Urfa mırrası dünya!»

 

Dedim: «Derviş baba! Sözlerin haktır,

Mânâsı derin, hem hikmeti çoktur,

Dünyayı sevmenin faydası yoktur;

Bize lâzım olan, sonrası dünya!»

 

Nasihat alana bu sözler yeter!

Dünyanın hilesi her şeyden beter,

Sana bağlanırsa dumanı tüter,

Yanar Akgül’ümün çırası dünya.