212. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Her zaman mühimdir de karışık, zorlu ve hengâmeli zamanlarda kimin yanında, kimin izinde, hangi bayrağın altında olduğunuz çok daha ehemmiyetli hâle gelir. Dünyanın şimdiki siyâsî hâli gibi. Hangi ittifak kazandırır yahut az kaybettirir? 

 

Hâlbuki bir sancak var ki, altında toplananlara asla zarar ettirmez, her zaman himaye eder. Kuddûsî’nin dediği gibi:

 

Zelîl olmaz O’na her kim ki eyler ittibâ!

 

15’inci asır şairi Ahmed-i Dâî de şöyle diyor na‘tında:

 

O’nun şer‘i cihânın muktedâsı, 

Dikildi Arş üstünde livâsı. 

 

Müslümanların cihanı, O’nun şer‘-i şerîfine  iktidâ ederken, yani O’nun izinden yürürken; zaferden zafere koşuyorduk. İçtimâî hayatımız, inşâ ettiğimiz medeniyet ve ortaya koyduğu insan tipi, düşmana dahî parmak ısırtıyordu. 

 

Tabiî ki O’nun izinde olacak, O’na iktidâ edecektik. O ki; peygamberlerin muktedâsı (izinden gittiği zât), Müttakîlerin İmâmı’dır. Âhirette ise, O’nun Livâü’l-Hamd’i / Hamd Sancağı altında olabilmek yegâne kurtuluş vesilesidir. 

 

Lâkin bu hakikat, gözlüğünü kafasının üstüne kaldırmış da yana yakıla onu arayan bir adamın hâli gibi, garip bir şekilde meçhulümüz oldu. Beş vakit ezanlarda semâmızı çınlatan ezân-ı Muhammedî de uyandırmıyor bizi. «Mevlid Kandili ve Rebîulevvel uyanmaya medâr ola!» diyerek dosyamızda Peygamberimiz’in İzinde Olabilmek mevzuunu işliyoruz. 

 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ;  âyet-i kerîmeler, hadîs-i şerifler ve Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU, Yaman Dede ve Yûnus Emre’den şiirlerle beraber Peygamber Efendimiz’in izinde olmanın hakikatini beyan etti. 

 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile «Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i Tanımak ve Nesillere Tanıtmak Hakkında» bir mülâkat gerçekleştirdik. Rebîulevvel ve Velâdet mevsimini nasıl ihyâ edebileceğimiz üzerine mühim tavsiyeler ve misallerle mücehhez bu mülâkat, aktüel meseleler etrafında birkaç sayı daha inşâallah devam edecek. 

 

«Ebedî Fecre» köşesinde ise, zamâne câhiliyyesine karşı Peygamber Efendimiz’in fazîletlerini evlâtlarımıza, nesillerimize nasıl aktarabileceğimiz, nasıl kazandırabileceğimiz üzerine mühim bilgi ve usûl teklifleri yer almakta. 

 

Dosyamız, Peygamber Efendimiz’e iktidâ ve ittibâ üzerine mühim hatırlatmalarla dolu. Na‘tlardaki tevhid îtinâsına dikkat çekilirken, Mübârek Mevlid’in ruhlarımızdaki hissiyâtına tercüman olan satırlar ve mısralar dile geldi. Doç. Dr. Mustafa CANLI, hadislerle bu hakikatin çerçevesini çizdi. Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, Peygamberimiz’in namazlarını ve namaz hassâsiyetini kaleme aldı. 

 

TOKİ’den ev almanın fıkhı, Arınâme, arı zehrinin tedavide kullanılması gibi alâkanızı çekeceğini düşündüğümüz çalışmalar da dosyamızda.

 

Şairlerimiz ise, na‘t-ı şerifler vadisinde petek petek yeni ballar hazırlamak için, sünnet-i seniyye çiçeklerinde dolaştılar.   

 

Yüzakıyla…