UYANMA VAKTİDİR!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

 

Gönlümde bir yer var, sanki bir cennet,

Kök salsın kalplerde; «Îman» dediler!

Her gün biraz büyür içimde hasret,

Şimdi değil, başka; «Zaman» dediler!

 

Sevmeyi bileni sevip sayarım,

Sevmeyen insandan kaygı duyarım,

Dostum ne söylerse ona uyarım;

Uyma el sözüne; «Aman» dediler!

 

Öyle insan var ki, insandan uzak,

Dünyanın hâli bu, sayısız tuzak,

Sol yanımda çöl var, ıssız ve kurak;

Sağ yanımda bir su; «Umman» dediler!

 

«Akıl nerededir?» sorsak en başta,

Kimisi; «Yaşta» der, kimisi; «Başta»,

Aslında lâzımdır akıl her yaşta;

Akıl yoksa hâlin; «Yaman» dediler!

 

Nefsi emmârenin kurtul şerrinden,

Öyle bir; «Allah» de zikret derinden,

Oynasın zikrinle kalbin yerinden;

Zikretmek kalplere; «Derman» dediler!

 

Uyanma vaktidir, ey nefsim uyan!

Ne büyük bir kayıp kaybolan zaman,

Bir ömrün israfı, en büyük ziyan;

Ziyanda olanlar; «Pişman» dediler!

 

Gönülden yapalım biz bu niyazı,

Sevdirsin bizlere Rabbim namazı,

Dostların dostlara budur îkazı;

Nefsindir sendeki; «Düşman» dediler!

 

Sevmeye sebep çok, nefreti terk et!

Ashab neyi sevdi, incele, fark et!

Rasûl’e sevgiyi Sevban’da seyret;

Sevgimiz gönülde; «Mihman» dediler!

 

Akıl neyi bilir, var mı kararın?

Ne kadar günün var, ne kadar yarın?

Her zaman doğru mu; ölçün, ayarın?

Geçmesin içinden; «Güman» dediler!

 

Koparma goncayı ince dalından!

Ayırma bülbülü nârin gülünden!

El açıp Rabbine cân u gönülden;

Affet bizleri; «Yâ Rahmân» dediler!