İPİ KOPTU!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Çıldırdı küçükler, büyüğün kıymeti öldü,

Vah gence; hayâ kalmadı süzgün edebinde…

Ahlâkını çiğnettiği günden beri vicdan,

Arsızlığı kâr eyledi dürbün edebinde…

Hisler, ipi kopmuş develerden daha azgın,

Şehvet büküyor insanı düzgün edebinde…

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün