GÖRMEYE GELDİM!

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

 

 

Allah’tan gayrıya yoktur hesabım,

Bir kuru canım var, vermeye geldim!

Muhammed Rasûlüm, Kur’ân kitâbım,

Aşkın menziline ermeye geldim!

 

Bilmekten maksadım, kendimi bilmek,

Dokudum canımı hep ilmek ilmek,

Cânânın uğruna güzeldir ölmek;

Canımı can için sermeye geldim!

 

Derdimin dermanı bilinsin diye,

Mâsivâ gönlümden silinsin diye,

Son günde îmanla ölünsün diye;

Mağfiret gülünü dermeye geldim!

 

Bir garip seyyahım düşmüşüm yola,

Tamahım olmadı paraya pula,

Şu yalan dünyada kul olmam kula;

Yârin cemâlini görmeye geldim!