ALIN GİDİN BİR DAHA DA GETİRMEN!

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

 

Demokrasi sizin şehirde kalsın,

Bizim köye demokrasi getirmen!

Kimin canı istiyorsa o alsın,

Bizim köye demokrasi getirmen!

 

Hep bizedir garazınız, kininiz,

Bir gün başınıza çöker, ininiz.

Sizin olsun demokrasi dîniniz;

Bizim köye demokrasi getirmen!

 

Yaylamızda koyun, kuzu kalmadı,

Ağzımızın tadı tuzu kalmadı,

Çürüdü vicdanlar, sızı kalmadı;

Bizim köye demokrasi getirmen!

 

Her sandıktan üç-beş zirzop çıkıyor,

Bize ait ne var ise yıkıyor…

Vallâhi bu canımızı sıkıyor;

Bizim köye demokrasi getirmen!

 

«Demokrasi… Demokrasi…» dersiniz,

Her herzeyi demokratça yersiniz.

«Hakka karşı sağırsınız, körsünüz.»

Bizim köye demokrasi getirmen!

 

Çakallar çarşıda çalım satıyor,

Tavuklar horozdan önce ötüyor,

Tilkiler kümeste nöbet tutuyor;

Bizim köye demokrasi getirmen!

 

19 Ağustos 2022