KÂR MI ZARAR MI?

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

Düşme gurur zehrine; zillet yağar…

Aczini bildikçe fazîlet yağar…

 

Güllere dostâne olan bülbülün,

Her ötüşünden de letâfet yağar…

 

Kadrini bilmek gerekir nîmetin.

Yoksa muhakkak ki sefâlet yağar…

 

Birliği muhkem ise mü’minlerin,

Zulmet-i küffâra hezîmet yağar…

 

Rabbe gönülden el açan kullara,

Hazret-i Allah’tan inâyet yağar…

 

Dalsa gözün şehvete, kalbin çürür!

Hâli bozuk kalbe, dalâlet yağar…

 

Gençliği beyhûde geçen gāfilin,

Son demi; hüsranla, nedâmet yağar…

 

Bir deveran var suda Ecrî düşün,

Kâh göğe kâh toprağa elbet yağar…

 

vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün

 

21 Temmuz 2022, İstanbul