CAN FEDÂ!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Bir kitap var, kitapların cenneti,

Okuyanın dillerine can fedâ!

Bir insan var, âlemlerin rahmeti,

Teri kokan güllerine can fedâ!

 

Erenlerin, evliyânın çerağı,

Nice sultan, yakın eder ırağı,

Her köşesi bin bir lezzet durağı;

Memleketin illerine can fedâ!

 

Boşa değil bunca şöhret, nice şan,

Türkoğlu, huduttan huduta koşan,

«Allah!» deyip, kabzalara yapışan;

Mehmetçiğin ellerine can fedâ!

 

Şehidlik hasreti gözünde tüten,

Zâlime set çeken, mazlumu tutan,

Vatan için balaları büyüten;

Gelinlerin tellerine can fedâ!

 

Celil, kaybol ibret dolu mâzînde,

Üç kıtanın ufku olsun gözünde!

Serden geçtik bu bayrağın izinde;

Aklarına, allarına can fedâ!