RAHMETİNE MUHTACIM!..

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

“Allâh’ım, bana rahmet kapılarını aç!” (Müslim, Müsâfirîn, 68)

İhsanın sonsuz Rabbim,
Rahmetine muhtacım!..
Mahcubum, muzdaribim,
Rahmetine muhtacım!..

Nedâmetle diz çöktüm,
El açtım, boyun büktüm,
Nice gözyaşı döktüm;
Rahmetine muhtacım!..

Gönlüme örtü, kasvet,
Gözüme perde, gaflet,
Rûhuma yük rehâvet;
Rahmetine muhtacım!..

Dolu vurdu bağımı,
Zulmet sardı dağımı,
Vehm ezdi dimağımı;
Rahmetine muhtacım!..

Ömür yitti hayalde,
Renkler soldu tuvalde,
Her zaman ve her hâlde;
Rahmetine muhtacım!

Sînemde derin yara,
Göğüm katrandan kara,
Canım çekilir dâra;
Rahmetine muhtacım!..

Ayağımı kaydırma!
Günahlara daldırma!
Doğru yoldan ayırma!
Rahmetine muhtacım!..

Nefsim sararıp solsun,
Rızân, murâdım olsun,
Gönlüm sevginle dolsun;
Rahmetine muhtacım!..

Şu dünya sürgünümde,
Ümit saklı hüznümde,
Zorlu hesap günümde;
Rahmetine muhtacım!..
Himmetine muhtacım!..

21 Ocak 2022 Cuma