ÖLÜM DURAĞI

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

 

Ölüm nasıl bir şey, siz bana sorun;

Her nefes ölümü deneyen benim.

Açın yüreğimin içine girin,

Gonca gül misali kanayan benim.

 

Kurur can pınarım, vâde dolunca,

Bir mum gibi söner gözümde ferim.

Can alıcı emâneti alınca,

Gurbetten sılaya başlar seferim.

 

«Üryan geldim, yine üryan giderim.»

Malın, mülkün geçmediği o günde.

Rabbin rahmetini ümit ederim,

Can kuşunun uçmadığı o günde.

 

Ölüm durağında; in, derler bana,

Sonsuzluk yurduna biletin hazır.

Kâfirsen hâline yan, derler bana,

Mü’minsen ebedî cennetin hazır.

 

Hamdolsun mü’minim, îmânım kavî;

İnşallah kabrimde güller bitecek.

Her dem mesken tutup bu nurdan evi,

Yaradan aşkıyla bülbül ötecek.

 

11 Haziran 2022, Çekmeköy/İstanbul