YAKAMAZ OĞUL!

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

 

Diyâr-ı gülistan külhana döndü,

Her gönül rahmete akamaz oğul!

Kadîm insanlığın ocağı söndü,

Yüreği yanmayan, yakamaz oğul!

 

Dünya bahsedince ekmekten, aştan;

Âhireti unuturuz telâştan.

Nefisle yapılan zorlu savaştan;

Her insan zaferle çıkamaz oğul!

 

Yiğitlik yolunu seçmeyen canlar,

Şehâdet şerbeti içmeyen canlar,

Hem yârdan hem serden geçmeyen canlar;

Sancağı zirveye dikemez oğul!

 

Sabır çiçeğine uyansın bahar,

Ümit yeşiline boyansın bahar,

Hakk’a doğru esmiyorsa rûzigâr;

Zulmün kalesini yıkamaz oğul!

 

Önce kendisinden hesap sormayan,

Îmân ile benliğe gem vurmayan,

Küfre karşı dağlar gibi durmayan;

Rasûl’ün yüzüne bakamaz oğul!