OKU ve YÜKSEL!

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

 

YÜZAKI Dergimiz’in Yazı İşleri Müdürü Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI; kadîm şiirimize olan vukûfiyeti ile de temâyüz etmiştir. Bu mealde güzel denemeler, tahmîsler, taştîrler yazar. Önemli tarihler için, vefât eden büyüklerimiz ve yakınlarımız için tarih düşürür. Eşimin rahmetli olması vesilesiyle de düşürdüğü tarih, gönlümüzün en mûtenâ köşesinde durmaktadır.

 

Bu çalışmalar için kullandığı dil ve üslûp bizim için ilham esintisi gibidir. Doğru zamanda yaptığımız ilham avcılığından, nice şiirler derlemişliğimiz vardır.

 

Son olarak da aşağıda metnini verdiğim çalışmayı bizlere sosyal medyada ikrâm ederken Fâtihalara da vesile olmanın güzelliğini yaşamıştı.

 

Biz de oradaki hadîs-i şeriften ilhamla;

 

“EY İNSAN, OKU ve YÜKSEL!” mısralarıyla Fâtihamızı Ali Osman YÜKSEL Hocamıza hediye eyledik inşâallah…

 

Rabbin yüce kitâbını,

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

Hakk’ın kula hitâbını

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Lâfız güzel, derin mânâ,

Hitâbı bütün zamana,

Şifâ dağıtır insana;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Dizilmiştir âyet âyet,

İlminde yoktur nihayet,

İnsanlığa kutlu davet;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Her satırı her dem taze,

Dünyaya, ukbâya vize,

Değil isen bir cenâze;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Hükmü güneş gibi doğar,

Nûru, karanlığı boğar,

Âleme bereket yağar;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Kalpte kalır nice izi,

Aşırır dağı, denizi,

Melekler yazarken bizi;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Ömrün her bir diliminde,

Nakış olsun kiliminde,

Şu mağfiret ikliminde;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Dâvud gibi avaz avaz,

Tertîl ile oku ve yaz,

Eyle Yaradan’a niyaz;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Mevsimlerin bahar olsun!

Yüreğine huzur dolsun!

İki dünyan da kurtulsun!

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

Böyle müjdelemiş Nebî,

O’nda hikmeti, sebebi,

Çağlar üstünde edebi;

Ey insan; «Oku ve yüksel!»

 

HÂFIZ ALİ OSMAN YÜKSEL HOCAMIZIN VEFÂTINA TARİH

 

Desin Mevlâm, ona; «Sen gel!

Oku, Ali Osman, Yüksel!»

ديسين مولام اڭا سن گل

اوقو على عثمان يوكســل (٣٤٤١)

 

Abdullah İbn-i Amr İbn-i Âs -radıyallâhu anhümâ-’dan rivâyet edildiğine göre, Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu:

“(Cennete girdiğinde) dâimâ Kur’ân okuyan kimseye şöyle denecektir:

«–Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi burada da tertîl ile oku! Şüphesiz senin merteben, okuduğun âyetin son noktasındadır.»” (Ebû Dâvûd, Vitr, 20; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 18)