KÖRPE YAVRULARA BÜYÜK NASİHATİ

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Çatlasın zâlimler, ölsün kininden,

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!

Bunalsın tilkiler, çıksın ininden,

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!

 

Rûhuna işlesin Allah kelâmı,

Her yerde zikreyle yüce Mevlâ’mı,

Etrafına tebliğ eyle selâmı;

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!

 

Tertemiz dimâğın nûra boyansın,

Gafiller duysun da kalksın uyansın,

Tevhid nidâların Arş’a dayansın;

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!

 

Düşlerine konuk olsun Peygamber,

Cennette mihmandar, dünyada rehber,

Masum dillerinle söyle beraber;

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!

 

Kulağın yanlışı duymadan önce,

Meylin başka yöne kaymadan önce,

Hubb-i dünya sana kıymadan önce;

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!

 

Tatlı sedâların âleme taşsın,

Yüzlerinin nûru çağları aşsın,

Bu nesil seninle çağlayıp coşsun;

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!

 

Sensin Kul Hakkı’nın umut fidanı,

Dünyalık ahretlik, şerefi şânı,

Asil milletimin temiz vicdanı;

Besmele çek yavrum, Kur’ân’a başla!