FECRİMİZ OLSUN

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

Ey kalpleri hâlden hâle çeviren,

Kararmış yüzleri ala çeviren;

Kalbimizi dînin üzre sâbit kıl!

Her nefeste secde eden âbit kıl!

 

Gündüzü gecede saklayan Rabbim,

Geceyi gündüzle aklayan Rabbim;

Hatalarımızı doğrunla düzelt!

Kusurlarımızı lutfunla azalt!

 

Güneşi doğudan doğduran Allah,

Firavun’u suda boğduran Allah;

Ne olur bizi bize bırakma!

Nefsin, vesvesenin kinine yakma!

 

Toprağı damlaya muhtâc eyleyen,

Rasûl’ü ümmete sertâc eyleyen;

Muhtaç etme bizi bahtı karaya!

Devâsı olmayan derin yaraya.

Ağuyu bal eyle mü’min kullara!

Peygamber âşığı emin kullara.

 

Şahâdet ederiz, emrin olmadan,

Ölüm gelmez tene, vâde dolmadan.

Oynamaz yerinden ne yaprak, ne dal,

Ne deniz, ne dalga, ne gemi, ne sal.

Kıyl u kālden uzak duranlardan et!

Zâlime hesap soranlardan et!

 

Varlığın hâkimi, esiri değil,

Yokluğun yetime tesiri değil.

Düşkünü sırtında taşıyanlarla,

Bir ömür İslâm’ı yaşayanlarla,

Kol kola beraber yürüyenlerden,

Bâtılı birlikte kürüyenlerden,

Olmayı nasip et, ecrimiz olsun,

Zifirî geceye fecrimiz olsun.

 

5 Mart 2022, Antalya