BİR BÂĞ-I İREM’DİR RAMAZAN

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Hilâli gören gözler mutluluktan parladı,

Ramazân’ın gelişi yürekleri harladı.

Oruçla siliverdik kalbimizin pasını,

Üzerine çevirdik iblisin kumpasını.

Âmînlerin yankısı kubbeleri titretti,

Yaradan rahmetiyle kalpleri îmâr etti.

Ramazân’ın rûhuyla yer-gök nurla kaplandı,

Kör şeytanın bağrına sanki hançer saplandı.

Dünya arzularından uzaklaştı gönüller,

Duâlarla arındı, berraklaştı gönüller.

 

Ramazan ikliminde hissiyat kalktı şâha,

Can buldu kalplerimiz, yakınlaştı Allâh’a.

Duâlar sağnak sağnak, bir yağmur serinliği…

Yürekle bakan gördü sığdaki derinliği.

Sebilleşen dillerden döküldü nice âyet,

Yüreklerin yarası iyileşti nihayet.

Secdeye değdiğinde misk koktu alnın teri,

Kalp o zaman unuttu, tasayı ve kederi.

Yollarını gözledik, göğü rasat eyledik,

İrfan bahçelerinden güller hasat eyledik.

 

Ramazan geldiğinde kandiller yanıp durdu,

Gönül arındı kirden, Rabbini anıp durdu.

Bu ayda sürgülendi cehennem kapıları,

Yeniden inşâ oldu ruhların yapıları.

Başında rahmet esti, sonunda kurtuluş var,

Aç ruhları emzirdi, şeytana ördü duvar.

Ezanlarla şenlendi tevhîdin kalemleri,

Hakikatin gür sesi kuşattı âlemleri.

Rabbim nice sofrayı nimetiyle donattı,

Gönlümüzün omzundan günah yükünü attı.

 

Ramazan kendisine talebe etti bizi,

Şeytanla savaşırken galebe etti bizi.

Rahmet coğrafyasında güne evrildi gece,

Her ne varsa dünyada, mâliki iki hece.

İftarın özlemiyle bekliyorken akşamı,

Dağıttı bâd-ı sabâ gönüllerdeki gamı.

Nefse karşı savaşta aşıldı nice surlar,

Eller semâya kalktı, affedildi kusurlar.

Ruhları serinletti Ramazân’ın gölgesi,

Fatihine kavuştu gönlümüzün ülkesi.

 

Oruçla tamamlandı rûhumuzun mâyesi,

Ramazan esenliktir, Kadir’dir sermâyesi.

Mü’minler ibâdette meleklerle yarıştı,

Duâlar ve âmînler âsumâna karıştı.

Tan vaktinden yatsıya ezanlarla hislendik,

Doydu aç ruhlarımız, Ramazan’dan beslendik.

Kalpler mutmain oldu, yüce Mevlâ’yı andı,

On bir ay dağılanlar, bir kez daha toplandı.

Minarelerimize ne mahyalar asıldı!

Tadı damakta kaldı, kısacık bir fasıldı!