İKİNDİ KITALARI

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Yanlış İz Peşindeyiz!

İnsanı insan yapan kemik değil, et değil…
Dost kimdir düşman kimdir, bu zamanda net değil…
Herkes bir yol tutturmuş, nihayeti uçurum,
Kolayın peşindeyiz, yolumuz gayret değil…

Yarın Diye Bir Şey Yok!

Ruhsuz beden cesettir, bedenin rûhu candır,
Yarın diye bir şey yok; gün bugün, an bu andır,
Yaşanmayan hislerin müşküldür ifadesi;
Şiir kalemle değil, yürekle yazılandır.

Şairin Uykusu

Bastırdı kara kışlar, bahar uzakta kaldı,
Ölüm meleği geldi, «dönüş» zilini çaldı,
Şiirler öksüz şimdi, buz tutmuş kelimeler;
Can düştü tuz buz oldu, şair uykuya daldı.

Taşlığını Unutmuş Taşlar

Bahara erişmeyen ne kışlar gördüm anne!
Gökyüzünden kovulmuş ne kuşlar gördüm anne!
Nice kör vicdanlardan daha uysal, yumuşak…
Taşlığını unutmuş ne taşlar gördüm anne!

Yok’u Paylaşmak Zordur

«Var»ı paylaşmak kolay, «yok»u paylaşmak zordur,
Düzde yürümek kolay, dağları aşmak zordur,
Gayesi olmayanlar dizde derman bulamaz;
Yağız atlar misali dörtnala koşmak zordur.

Ben Kafesi

«Ben» kafesini kırıp gelin de; «biz» olalım,
Bitsin sen ben kavgası, bir iken yüz olalım,
Dün geçti cancağızım, gelecekten bahseyle;
Hakikate götüren mukaddes iz olalım.