RABBİMİZ’İ SEVİNDİRMEK!

Ali ÖZBEK aliozbek1997@outlook.com

Sevindirmek; (birinin) sevinmesine sebep olmak, sevinmesini sağlamak, memnun ve hoşnut etmek demektir. Bizler sevindirdiğimiz kadar sevinir, mutlu ettiğimiz kadar mutlu oluruz. Rabbimiz -celle celâlühû- yakın ve uzak komşuyu, yetimi, yolda kalmışı, işçiyi sevindirmemizi istiyor. (Bkz. en-Nisâ, 4/36) Yine Efendimiz -aleyhisselâm-;

“Kim bir mü’minin, dünya sıkıntılarından birini giderip (onu sevindirir) ise; Allah Teâlâ da kıyâmet gününde onun büyük bir sıkıntısını giderir.” (Müslim, Zikr, 38; İbn-i Mâce, Mukaddime, 17)
buyurarak kimleri nasıl sevindirmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir.

Sevindirmenin insan ile ilgili olan bu kısmını biliriz. Hayata Nebevî pencereden bakan bir mü’min için Efendimiz -aleyhisselâm-, sevindirmek ile alâkalı çok başka bir pencere açar bizlere:

O pencere, Âlemlerin Rabbi olan Allah -celle celâlühû-’yu sevindirmektir.

Nasıl mı?

Onu da bize Âlemlerin Efendisi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- öğretiyor.

Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh-’in rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte Efendimiz -aleyhisselâm- şöyle buyurmuştur:

“Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır.” (Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 1)

Kulunun hiçbir şeyine muhtaç olmayan, her şeyin O’na muhtaç olduğu Allah Teâlâ; kulunun yanlış bir şey yaptığı zaman tekrardan kendisine dönmesinden;

“Ben ne günah işlersem işleyeyim, benim rahmeti gazabını geçmiş, merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim var!” demesinden memnun oluyor, seviniyor.

O zaman gelin;

Bu günlerimizde, ailemizi, dostlarımızı, komşularımızı sevindirdiğimiz gibi Rabbimiz’i de yaptığımız samimî tövbeler ile sevindirelim. Eğer bu dünyada tövbe ile Rabbimiz’i sevindirirsek, O da bizi âhirette cenneti ile sevindirecektir inşâallah…

Ne mutlu tövbe ile yeni sayfa açıp sevinenlere!..

Ne mutlu tövbesinden dolayı Rabbini sevindirenlere!..