BAYRAM DÖRTLÜKLERİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)


Sırr-ı İbrâhim ne müthiş bir kilit.
Oğlu İsmail çocuk yaştan yiğit,
En büyük kurban Muhammed Mustafâ;
Durma Seyrî onların ardınca git!..
* * *
Bayram ki tedâvindir, İlâhî.
Her âhı bugün dindir, İlâhî.
Tüm yeryüzü yangın, n’ola gökten.
Rahmet ve huzur indir, İlâhî…
* * *
Rabbenâ, ferd ile, millet ile bayram ettir,
Topyekûn el ele, ümmet ile bayram ettir,
Yine vahşet dolu zâlimleri mağlûb eyle,
Yine mazlumlara nusret ile bayram ettir!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / fa’lün
(fâilâtün)
mef’ûlü / mefâîlü / feûlün

fâilâtün / fâilâtün / fâilün