YÛNUS YÛNUS!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Varım-yoğum, içim-dışım,
Gönlüm ağlar Yûnus Yûnus!..
Geçmez olur yazım-kışım,
Kanım çağlar Yûnus Yûnus!..

Artık uyku bilmez gözüm,
Dışa değil içe sözüm,
Hep yanıktır bağrım, özüm;
Hasret dağlar Yûnus Yûnus!..

Hayat sâfi verâ mıdır?
Hasret kalpte bora mıdır?
Sahi hicran yara mıdır?
Kabuk bağlar Yûnus Yûnus!..

Kalbi yanık kaldı dağlar,
Gözyaşını saldı dağlar,
Hakikati bildi dağlar;
İnler dağlar Yûnus Yûnus!..

Ömür kısa, hayat çetin,
İnsan âciz, Allah metin,
Ey Sükûtî yakın yakîn;
Geçer çağlar Yûnus Yûnus!..