TAKSİM CAMİİ’NE TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)


Kalktı millet tâlihinden mânii,

Hamdülillâh bitti Taksim Câmii,
Üçlü târih söyle kalsın hâtıra:
«İhtidâ etti bu şekliyle Pera.»
«Feth-i Taksîm-i mukadder» hutbesi:
«Buydu Taksîm’e hakîkat kubbesi!»
«اهتدا ايتدى بو شكليله پرا» ١٤٤٢
«فتح تقسيم مقدر» خطبه سى ١٤٤٢
«بويدى تقسيمه حقيقت قبه سى» ١٤٤٢

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün