BİZİM YÛNUS…

EYÜP (Satılmış ŞEN) sensatilmis@hotmail.com

 

Sır kâtibi, söz ustası,
Bizim Yûnus bizim Yûnus…
İlâhî aşkın bestesi,
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

Odur nabızlarda atan,
Onunla ruh bulmuş vatan,
Ufuklardan ışıyan tan;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

Hâlâ yürür asâ elde,
Doksan dokuz esmâ dilde,
Bak şu karşı cılga yolda;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

Serçeşmeden; «Su» diyenler,
«Gel yüzünü yu!» diyenler,
Şol dergâhta; «Hû!» diyenler;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

Gönül evvel sabâ arar,
Uşşak ile kılmış karar,
Beş vakitte tüten esrar;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

Yanmışsa bozkırın bağrı,
Delinmişse dağın böğrü,
Yürekleri tutan ağrı;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

Doğrayıp da hızar hızar,
Varını eğlemiş pazar,
İnsanlığa kutlu nazar;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

Es rüzgâr beni de götür,
O kutlu kervana yetir,
Her kavşakta başka yatır;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…

O hep civan, o hep diri,
Eyüp’ün gönlüdür yeri,
İrfan mektebinin pîri;
Bizim Yûnus bizim Yûnus…