RAMAZAN GELDİ, HOŞ GELDİ!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Bin bir rahmet sağnağıdır,
Ramazan geldi, hoş geldi!
Mağfiretin kaynağıdır,
Ramazan geldi, hoş geldi!

Bu ayda cânan şâd olur,
Bu ayda can irşâd olur,
Hatm-i Kur’ân dilşâd olur;
Ramazan geldi, hoş geldi!

Eller yükselir Rahmân’a,
Ruh yükselir âsumâna,
Gönüller döner ummâna;
Ramazan geldi, hoş geldi!

Tilâvetler âhestedir,
Salevat kutsî bestedir,
«Kadir» binlik güldestedir;
Ramazan geldi, hoş geldi!

Beş şartın her biri farzdır,
Münâcâtım Hakk’a arzdır,
Ameline kazanç yazdır;
Ramazan geldi, hoş geldi!

Cömertler mağdura yârdır,
Fitre, zekât büyük kârdır,
Onda nice hikmet vardır;
Ramazan geldi, hoş geldi!

İkrârımda, sözümdeyim,
Rasûlüm’ün izindeyim,
Kul olmanın hazzındayım;
Ramazan geldi, hoş geldi!

Sahurla iftar arası,
Birdir zengin, fukarası,
Oruç nefsinin darası;
Ramazan geldi, hoş geldi!

İblis vurulur zincire,
Batırmaz günaha, kire,
Niyazkâr hayrını göre;
Ramazan geldi, hoş geldi!