«RAHMET» DEYİP, GELDİM SANA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yâ Rab; ne mal ne şan, şöhret;
«Himmet» deyip, geldim Sana!..
Sen’siz değil, sekiz cennet;
«Vahdet» deyip, geldim Sana!..

Seyrimde mi döner âlem?
Yol aldıkça, oldum müphem!..
Böyle yazmış levh ü kalem;
«Kısmet» deyip, geldim Sana!..

Ne dünyayı görür gözüm;
Ne kavlinden, döner özüm;
«Sen’i» söyler, her bir sözüm;
«Hikmet» deyip, geldim Sana!..

Kor yürekten, derdim sözü;
Gül eyledin, yanan közü!..
Seyr u sülûk, bildim izi;
«Nusret» deyip, geldim Sana!..

Aktım, doldum; dolmaz oldum;
«Buldum» dedim; bulmaz oldum!..
Öz «rûhumu», bilmez oldum;
«Hayret» deyip, geldim Sana!..

Tesbihte mi bu ten, şu cân?
Yedi nefsim, oldu ayân!..
Sen yarattın; Sen, a «Rahmân»;
«Rahmet» deyip, geldim Sana!..

15 Şubat 2021, Ankara