GÖRECEKSİN O’NU…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Açılır perdeler ey göz, görene,
Gör de bak bir daha seyreyle yine,
Var olan burda ne, cennetteki ne?

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Gölgeler meydanı gel-geç bu fasıl,
Her şeyin gerçeği, mahşerde asıl,
Bak ecel sonrası, gördün mü, nasıl?

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Lâ demez yankılar illâ diyene,
Açtı sevdâ çölü Leylâ diyene,
Açtı aşkın gülü Mevlâ diyene;

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Gel deyip sevdi mi, yakmaz, kül eder,
Böyle ihlâs verir ancak gül eder,
Hem eder sırdaşı, hem bülbül eder,

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Göz eder önceyi âşık olana,
Öz eder sonrayı sâdık olana,
Gösterir kendini lâyık olana,

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Nice dağdan bağa bin bir tona bak,
O’nda seyret O’nu, O’ndan O’na bak,
Tâ ezelden beri baştan sona bak!

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Zor durak yeryüzü, hasret ve kıraç,
Yedi kat gökyüzü, mîrâc ile taç,
Ebedî vuslata sen kalbini aç;

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Anlaşılmaz sayılar çok, bire koş,
Anla Allah deyu sen tekbire koş,
Hep O, en bâtına, en zâhire koş;

Göreceksin onu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Mola bilmez gece-gündüz bu cihan,
Dönüyor Rabbine, devran ne yaman,
Hüsn-i Mutlak yüzü görmez uyuyan,

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Sorma gurbet dolu fânî denize,
Canda cânan, ne uzak var, ne vize,
Şahdamardan da yakındır O bize,

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

Ol deyip olduran eşsiz söze bak,
Gör büyük kudreti, sonsuz öze bak,
Bir de Seyrî, hele bir göz göze bak,

Göreceksin O’nu ey yolcu uyan,
Candan ol, Hazret-i Allâh’a revan!

13 Ekim 2017 Akmescid / Sancaktepe / İstanbul

vezni: Hem: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)(fa’lün)

Hem: 11’li hece ölçüsü