DİRİLİŞ DESTANI

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

Çanakkale, milletin varoluş destanıdır.
Tarihe Türk mührünün, vuruluş destanıdır.

Dalgalansın al bayrak, susmasın diye ezan,
Yedi düvele karşı, duruluş destanıdır.

Kadın, erkek demeden; yediden yetmişine,
Hürriyetin diline, sarılış destanıdır.

Tekbir nidâlarıyla, ardı sıra bakmadan,
Bir hilâle bin canın, veriliş destanıdır.

Yurda göz dikenlerin, sarsılmaz bir îmanla,
Esfel-i sâfiline, sürülüş destanıdır.

Şehâdet ikrâmıyla ödüldür Mehmed için,
Kanatlanıp ukbâya varılış destanıdır.

Mağrur yedi düvelin, kibirli gemilerin,
Serin Boğaz dibine seriliş destanıdır.

Ümmetin duâsıyla, kuvvet bulup mâzîden,
Yeniden istiklâle, eriliş destanıdır.

Dîn-i mübîn uğruna, serden geçip kefensiz,
Allâh’ın cennetine, giriliş destanıdır.

Rabbin inâyetiyle yükselterek sancağı,
Nizâm-ı âlem için, diriliş destanıdır.

Silkinip küllerinden, şühedânın şânıyla,
Bağımsız bir devletin, kuruluş destanıdır.