AMERİKAN MECLİSİNİN İŞGALİNE TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

6 OCAK 2021

ABD meclisinde bombalı bir kalkış var!..
İki buçuk asırlık tiyatroyu yıkış var!..

En medenî barbarlar ve sandık hırsızları,
Ne dürüstçe kazanış ne uslu bırakış var!..

«Amerika» denince akla gelen ne varsa,
Kibir, gurur, ırkçılık, kargaşa ve yakış var!..

İşte tam bu esnada, bağlanalım âleme;
Vietnam’da kahkaha, Meksika’da alkış var!..

Irak sokaklarında dolaşan bir yetimin,
Gözlerinde derin ve mânâlı bir bakış var!..

Kudüs’te içli ezan, yurdumda yanık salâ,
Adâlet cilvesinden kalbe ılık akış var!..

Birikmiş nice lânet, yığılmış nice ahlar,
Ebû Gureyb dolusu bedduâ ve kargış var!..

Endişeli takipte, itidal dileyenler,
Anlayana bin türlü dokundurup çakış var!..

«Zulm ile âbâd olan görülmüş değil!» diye,
Tarih denen tabloda silinmez bir nakış var!..

Bunlar daha fragman, felâket filminizden,
İki damlayla bitmez sonunda kara kış var!..

«Fenâ» geldi bu kahır sillesi, ensenize;
«Burdan ancak ve ancak cehenneme çıkış var!..» 1442
فنا
بوردن انجاق وانجاق جهنمه چيقيش وار ١٤٤٢