GÜZ BİTTİ

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) rcpyldz01@gmail.com

 

Bir aşkı yâd ederek geçti sonbahar vakti!
Bu sis nedir? Bu ölüm? Kıpkızıl bu sahne de ne?
Dökülmüş ömrümüzün hep sevinci yeryüzüne!

Bu kan, bu darmadağın biz, bu intihar vakti…

Ekim, Kasım… Aralık günlerindeyiz şimdi,
Hep özleyiş dolu günlerde bekleyip yarını,
Ne çok sayıklıyoruz geçmişin baharlarını…

Ölüm kalım – yaşamak sorgusunda biz şimdi…

Bu yer, bu gök, bu ufuklar, bu kıpkızıl sahne,
Hiç ölmeyen bu umut, ölmeyen tesellimiz!
Ve böyle her gece tekrar ölür, kefenleniriz…

Şiir şiir gömülüp hep o eski gökyüzüne!

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)

14 Aralık 2020, Adana