RAHMETE

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Rahîm Rabbin merhameti ilk gaye,
Katlanarak kulluktaki zahmete,
Sıdk ve ihlâs olduğunda sermaye;
Umulur ki erer mü’min rahmete,
Dâhil olur selâm yurdu cennete.

Takvâ üzre yaşayıp da hayatı,
Îfâ eden namaz ile zekâtı,
Geniş olan mahlûkata şefkati;
Umulur ki erebilir rahmete,
Ve kavuşur türlü türlü nimete.

Seve seve Allâh’a ve Rasûl’e,
İtaatle gelir maksat husûle,
Arayanlar yakınlığa vesile;
Umulur ki erebilir rahmete,
Sarılarak ibâdete rağbete.

Okununca Kur’ân, susan dinleyen,
Tefekkürle mânâsını anlayan,
Tatbik edip aşkla gönül bağlayan;
Umulur ki erebilir rahmete,
Değer verip kitaba ve hikmete.

Mü’minleri kardeş bilip gönülden,
Zarar vermez ise elden ve dilden,
Destekleyip kurtarırsa müşkülden;
Umulur ki erebilir rahmete,
Nâil olur Hak katında kıymete.

Etmezse kul şerde inat ve ısrar,
Günahının affı için ümit var,
Hatasına eden tevbe, istiğfar;
Umulur ki erebilir rahmete,
Düşmez yarın zorluklara mihnete.